Vi stopper spam med kunstig intelligens!

Vi har fått en del henvendelser på at vi slipper igjennom for mye spam. Dette har vi tatt på alvor, og vi har utviklet et nytt spamfilter som baserer seg på kunstig intelligens.

Kunstig intelligens gir gode effekter

Etter to uker ser vi stor effekt av det nye spamfilteret. Hele 25% av e-post som tidligere ble sluppet igjennom blir nå stoppet. Når den kunstige intelligensen får mer datagrunnlag, forventer vi at dette tallet blir høyere.

Untitled

Spam-mappe

I løpet av den neste måneden vil vi opprette en ny mappe som heter “Spam” på e-postkontoene:

  • Her vil e-post som kategoriseres som “sannsynlig spam” bli levert.
  • Har du en mappe som heter “Spam” fra før, vil denne motta den sannsynlige spammen.
  • Mottar du e-post i “Spam”-mappen, kan du hviteliste mottakeren via kontrollpanelet ditt, og e-posten blir fra det tidspunktet levert direkte i innboksen din.
  • E-post som blir levert i mappen “Spam” vil kun være tilgjengelig i 3 måneder før den slettes.
  • Bruker du POP for mottak av e-post, vil “Spam”-mappen kun være tilgjengelig via webmailen.
  • Har du satt opp videresending av e-post, vil ikke e-post som oppfattes som spam bli videresendt, men plasseres i “Spam”-mappen.

Den kunstige intelligensen lærer av bruksmønsteret til alle e-postkontoene i systemet. Er det mange som flytter e-post ut av “Spam”-mappene, vil systemet lære av dette og foreta justeringer slik at denne type e-post blir levert direkte i innboksen, og omvendt.

Vi håper med dette at du blir enda mer fornøyd med våre tjenester fremover.