Hvorfor fungerer ikke svartelisting av e-post?

Kunder lurer noen ganger på hvorfor en svartelistet e-postadresse allikevel klarer å sende e-post til dem.

Dette skyldes stort sett at svarteliste-oppføringen er gjort feil, og vi vil her vise hvordan man finner riktig adresse å svarteliste med utgangspunkt i vår webmail.

1. Logg på webmail og gå inn på en e-post du anser for å være spam.

2. Åpne det som heter «meldingshode» for e-posten. Denne funksjonen inneholder tekniske detaljer om e-posten. Klikk på den lille pilen vist på bildet under.

3. Finn det som heter «envelope-from». Her står den faktiske avsenderen av e-posten, og vil ofte avvike fra det som ser ut til å være den åpenbare avsenderen. Dette er den e-postadressen du må putte i svartelisten din.

OBS:
Avsendere av spam er fullt klar over at det er forholdsvis enkelt å svareliste dem som avsendere, og de forsøker dermed å kamuflere adressen sin ved å rote den til. Et eksempel på en slik rotete adresse kan være denne:

spam.sentral.idkode@underdomene.hoveddomene.com

Alt foran @ i denne e-postadressen kan endres raskt og enkelt; derfor er det i et slikt tilfelle lurt å svarteliste hele domenet: *@underdomene.hoveddomene.com