Legge til e-postkonto i Office 365 for Windows

1. Skriv inn e-postadressen.
2. Klikk på «Avanserte alternativer».
3. Huk på «La meg konfigurere kontoen manuelt».
4. Klikk «Koble til»

 

5. Velg «IMAP».


6. Skriv inn innkommende server: «mail.uniweb.no».
7. Velg krypteringsmetode «STARTTLS».
8. Sett innkommende port til «143».
9. Skriv inn utgående server: «mail.uniweb.no».
10. Velg krypteringsmetode «STARTTLS».
11. Sett utgående port til «587».
12. Klikk «Neste».


13. Skriv inn passordet tilknyttet e-posten.
14. Klikk «koble til».


15. Huk vekk «Konfigurer Outlook Mobile på telefonen også».
16. Klikk «Fullført».


17. Klikk «Fil».


18. Klikk «Kontoinnstillinger» og deretter «Kontoinnstillinger» igjen.


19. Marker kontoen og klikk «Endre».


20. I feltet for «Bane til rotmappe» skriv: INBOX
21. Klikk «Neste» og så klikk «Fullført».
Ferdig.