Legge til Exchange e-postkonto

Ved oppsett av Exchange-konto opprettet via oss, vil du kunne velge «Exchange» som kontotype i ditt e-postprogram. Deretter er det kun brukernavn (e-postadresse) og passord som vil være nødvendig.

Enkelte ganger må du angi server-innstillinger selv:

  • Tjener / server: exchange.tornado.email
  • Domene: La feltet stå tomt
  • Brukernavn: Full e-postadresse

Om du ønsker å legge til IMAP konto via Exchangeserver, benytt følgende innstillinger:

  • Innkommende server: exchange.tornado.email
  • Port (STARTTLS): 143
  • Utgående server: smtp.it-h.no
  • Port (STARTTLS): 587

Du kan også lese e-post via webmail: https://exchange.tornado.email/owa/