Delt kalender

Med delt kalender har du alltid oversikt over arbeidsdagen til dine kollegaer, hvor de befinner seg og når de er forventet tilbake. Den delte kalenderen er tilgjengelig både i vanlig Outlook og i Outlook web-app som er webmailproduktet til våre Exchange-tjenester.

Privatliv

Det er ikke slik at delt kalender gir andre mulighet til å snoke i hva du driver med. Du bestemmer selv hva andre skal se av detaljer på dine avtaler. Dette kan spesifiseres på brukernivå, slik at du enkelt setter at noen skal kunne se mer enn andre. Du setter enkelt opp dette selv, uten hjelp av oss eller IT-ansvarlig.

Inviter til møter

Om du benytter andre systemer fra før, har du helt sikkert fått møteinnkallelser med en fil vedlagt som du ikke er helt sikkert på hva du skal gjøre med. Med vår Exchange-tjeneste er dette helt automatisert. Det er så enkelt som at du i Outlook velger et nytt møte, legger til deltakere og så er du i gang. Dette fungerer også ut til andre brukere enn i selskapet du selv jobber for.

Når andre sender en møteinvitasjon til deg så velger du selv om du vil “godta”, “avslå” eller sette “kanskje” på den. Initiativtaker til møtet vil med en gang se hva du har svart. I tillegg til dette kan du også foreslå et annet tidspunkt for møtet. Alt dette uten at vanlige e-poster trenger å gå frem og tilbake med forslag til møtetidspunkter. Alt er helt automatisert.

Enheter

Når du har valgt et møtetidspunkt, enten du er initiativtaker til møtet eller du er invitert, og du har valgt at du godtar, så ligger det i kalenderen din automatisk. Om mobiltelefonen din, nettbrettet ditt eller en annen enhet er satt opp riktig, vil avtalen dukke opp på disse enhetene automatisk.

Følelsen av å ha full kontroll

Våre Exchange-produkter handler om mye mer enn en delt kalender. Det har mange flere funksjoner, men til syvende og sist handler det om å ha full kontroll på egen kalender, og da også full kontroll på sin egen hverdag.  Alt i alt, en fantastisk befriende følelse!