Oppdatert tjenesteavtale og personvernerklæring

I henhold til General Data Protection Regulation (forordning 2016/679, gjeldende fra 1. juli 2018) har vi gjort noen endringer i vår tjenesteavtale og personvernerklæring for å tilfredsstille de nye kravene i EUs personvernforordning. Dette skal sikre at dine personopplysninger behandles på korrekt måte og at vi tar ansvar for riktig behandling av personopplysninger.

Vi vil at du gjerne skal vite hvilke data vi samler inn når du er kunde hos oss. Vi vil også at du skal vite hvordan vi bruker opplysningene og at du skal ha kontroll over dine egne opplysninger. Vi håper at du som kunde med disse endringene forstår mer av hvilken informasjon vi samler inn og hvorfor vi gjør det. Vi har også iverksatt interne tiltak som sikrer at vi behandler dine personopplysninger i tråd med de nye forordningene. Ditt personvern er viktig for oss!

Endringene i korte trekk

  • Vi gir deg mer informasjon om hvordan du selv kan ha kontroll på personopplysningene dine
  • Vi viser deg hvem vi deler personopplysningene dine med (underleverandører)
  • Vi viser deg rettighetene du har med tanke på sletting og endringer av opplysninger
  • Vi opplyser om dine rettigheter. Du har f.eks. ett til å ta med deg personopplysningene til en annen leverandør, i et maskinlesbart format

Vi håper du drar nytte av informasjonen og at det bidrar til at din kundeopplevelse blir forbedret. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om dette.

Endringer i tjenesteavtalen

Vår tjenesteavtale er utvidet med en egen “Databehandleravtale”. Denne regulerer vår behandling av personopplysninger.

Les vår databehandleravtale her.

Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen forteller hva vi gjør for å håndtere og beskytte dine personopplysninger samt hvilke personopplysninger vi samler inn.

Les vår personvernerklæring her.