Våre priser

Prisliste

Sist oppdatert: 1. januar 2018 (alle priser er inkl. mva)

DomeneNyregistreringÅrlig fornyelse
.ACkr 525,00kr 880,00
.ACADEMYkr 343,75kr 425,00
.ACTORkr 500,00kr 550,00
.ADULTkr 870,00kr 1 120,00
.AEkr 750,00kr 975,00
.AGkr 810,00kr 1 045,00
.AGENCYkr 250,00kr 300,00
.AIRFORCEkr 250,00kr 300,00
.AMkr 620,00kr 845,00
.ARCHIkr 575,00kr 750,00
.ARMYkr 250,00kr 300,00
.ASkr 600,00kr 645,00
.ASIAkr 495,00kr 545,00
.ATkr 370,00kr 420,00
.ATTORNEYkr 500,00kr 550,00
.BARkr 1 000,00kr 1 000,00
.BARGAINSkr 250,00kr 300,00
.BEkr 112,00kr 300,00
.BEERkr 250,00kr 300,00
.BERLINkr 500,00kr 434,00
.BESTkr 750,00kr 1 000,00
.BIDkr 250,00kr 300,00
.BIKEkr 250,00kr 300,00
.BIOkr 575,00kr 750,00
.BIZkr 140,00kr 300,00
.BLOGkr 300,00kr 500,00
.BLUEkr 250,00kr 300,00
.BOATSkr 1 575,00kr 1 995,00
.BOUTIQUEkr 250,00kr 300,00
.BR.COMkr 412,00kr 400,00
.BUILDkr 1 175,00kr 930,00
.BUILDERSkr 250,00kr 300,00
.BUZZkr 250,00kr 300,00
.BZkr 370,00kr 420,00
.CABkr 250,00kr 300,00
.CAMkr 300,00kr 475,00
.CAMERAkr 525,00kr 750,00
.CAMPkr 525,00kr 750,00
.CAPITALkr 500,00kr 550,00
.CARDSkr 250,00kr 300,00
.CAREkr 250,00kr 300,00
.CAREERSkr 500,00kr 550,00
.CASHkr 250,00kr 300,00
.CATERINGkr 250,00kr 300,00
.CCkr 370,00kr 420,00
.CENTERkr 250,00kr 300,00
.CEOkr 695,00kr 870,00
.CHkr 620,00kr 770,00
.CHURCHkr 250,00kr 300,00
.CITYkr 250,00kr 300,00
.CLkr 420,00kr 420,00
.CLAIMSkr 500,00kr 550,00
.CLEANINGkr 525,00kr 750,00
.CLINICkr 500,00kr 550,00
.CLOTHINGkr 250,00kr 300,00
.CLOUDkr 225,00kr 375,00
.CLUBkr 125,00kr 300,00
.CNkr 375,00kr 375,00
.COkr 335,00kr 385,00
.CO.UKkr 110,00kr 300,00
.CODESkr 500,00kr 550,00
.COFFEEkr 250,00kr 300,00
.COMkr 90,00kr 300,00
.COM.AUkr 250,00kr 300,00
.COM.BRkr 500,00kr 550,00
.COM.CNkr 250,00kr 325,00
.COM.HNkr 662,00kr 620,00
.COM.KIkr 1 224,00kr 1 224,00
.COM.LCkr 499,00kr 499,00
.COM.PTkr 550,00kr 550,00
.COM.SGkr 499,00kr 499,00
.COM.TWkr 500,00kr 500,00
.COMMUNITYkr 250,00kr 300,00
.COMPANYkr 600,00kr 600,00
.COMPUTERkr 250,00kr 300,00
.CONSTRUCTIONkr 250,00kr 300,00
.CONTRACTORSkr 250,00kr 300,00
.COOKINGkr 250,00kr 300,00
.COOLkr 425,00kr 425,00
.COUNTRYkr 250,00kr 300,00
.COURSESkr 350,00kr 525,00
.CREDITkr 1 000,00kr 1 000,00
.CREDITCARDkr 1 125,00kr 1 250,00
.CRUISESkr 500,00kr 442,00
.CXkr 374,00kr 374,00
.CZkr 285,00kr 335,00
.DATINGkr 500,00kr 550,00
.DEkr 85,00kr 300,00
.DEALSkr 250,00kr 300,00
.DEMOCRATkr 325,00kr 500,00
.DENTALkr 500,00kr 550,00
.DESIkr 250,00kr 300,00
.DESIGNkr 450,00kr 625,00
.DIAMONDSkr 500,00kr 550,00
.DIGITALkr 250,00kr 300,00
.DIRECTkr 250,00kr 300,00
.DIRECTORYkr 250,00kr 300,00
.DKkr 90,00kr 300,00
.DOGkr 475,00kr 650,00
.DOMAINSkr 250,00kr 300,00
.EDUCATIONkr 250,00kr 325,00
.EEkr 675,00kr 675,00
.EMAILkr 250,00kr 300,00
.ENTERPRISESkr 250,00kr 400,00
.EQUIPMENTkr 250,00kr 300,00
.ESkr 150,00kr 300,00
.ESTATEkr 250,00kr 300,00
.EUkr 87,50kr 300,00
.EVENTSkr 250,00kr 300,00
.EXCHANGEkr 250,00kr 300,00
.EXPERTkr 500,00kr 442,00
.EXPOSEDkr 250,00kr 260,00
.FANSkr 700,00kr 875,00
.FARMkr 250,00kr 300,00
.FIkr 200,00kr 350,00
.FILMkr 825,00kr 1 000,00
.FINANCEkr 500,00kr 500,00
.FISHINGkr 250,00kr 300,00
.FITNESSkr 250,00kr 300,00
.FLIGHTSkr 500,00kr 442,00
.FLORISTkr 250,00kr 300,00
.FMkr 925,00kr 925,00
.FOUNDATIONkr 320,00kr 500,00
.FRkr 125,00kr 300,00
.FUNDkr 500,00kr 550,00
.GALLERYkr 250,00kr 300,00
.GDkr 500,00kr 500,00
.GIFTkr 250,00kr 300,00
.GIFTSkr 250,00kr 300,00
.GLASSkr 525,00kr 750,00
.GLOBALkr 625,00kr 675,00
.GMBHkr 300,00kr 475,00
.GRkr 150,00kr 300,00
.GRAPHICSkr 250,00kr 300,00
.GRATISkr 250,00kr 300,00
.GROUPkr 369,00kr 369,00
.GSkr 250,00kr 325,00
.GUIDEkr 250,00kr 300,00
.GUITARSkr 1 700,00kr 1 700,00
.GURUkr 250,00kr 300,00
.HAMBURGkr 500,00kr 750,00
.HEALTHCAREkr 500,00kr 550,00
.HELPkr 350,00kr 525,00
.HKkr 700,00kr 700,00
.HNkr 819,00kr 869,00
.HOLDINGSkr 500,00kr 550,00
.HOLIDAYkr 500,00kr 550,00
.HORSEkr 250,00kr 300,00
.HOSTkr 1 000,00kr 1 000,00
.HOUSEkr 250,00kr 300,00
.HTkr 874,00kr 874,00
.HUkr 125,00kr 300,00
.INkr 180,00kr 325,00
.IND.INkr 125,00kr 300,00
.INFOkr 130,00kr 300,00
.INKkr 250,00kr 300,00
.INSTITUTEkr 250,00kr 300,00
.INSUREkr 500,00kr 550,00
.INTERNATIONALkr 250,00kr 300,00
.IOkr 475,00kr 750,00
.ISkr 375,00kr 500,00
.ITkr 300,00kr 300,00
.JOBSkr 3 120,00kr 3 170,00
.JPkr 750,00kr 800,00
.KIkr 8 199,00kr 8 199,00
.KITCHENkr 525,00kr 750,00
.KRkr 475,00kr 303,00
.KR.COMkr 300,00kr 300,00
.LAkr 370,00kr 420,00
.LANDkr 250,00kr 300,00
.LAWYERkr 500,00kr 550,00
.LCkr 624,00kr 624,00
.LEASEkr 500,00kr 550,00
.LIkr 170,00kr 300,00
.LIFEkr 250,00kr 300,00
.LIGHTINGkr 250,00kr 300,00
.LIMITEDkr 250,00kr 300,00
.LIMOkr 500,00kr 550,00
.LINKkr 150,00kr 300,00
.LOANSkr 1 000,00kr 1 000,00
.LONDONkr 250,00kr 300,00
.LOVEkr 300,00kr 475,00
.LTkr 300,00kr 375,00
.LUkr 250,00kr 300,00
.LVkr 438,00kr 438,00
.MANAGEMENTkr 250,00kr 300,00
.MARKETkr 250,00kr 300,00
.MARKETINGkr 250,00kr 300,00
.MARKETSkr 175,00kr 325,00
.MEkr 285,00kr 335,00
.ME.UKkr 160,00kr 300,00
.MEDIAkr 250,00kr 300,00
.MENUkr 500,00kr 550,00
.MNkr 479,00kr 529,00
.MOBIkr 195,00kr 300,00
.MODAkr 300,00kr 475,00
.MORTGAGEkr 500,00kr 550,00
.MSkr 400,00kr 500,00
.MUkr 687,00kr 687,00
.MXkr 620,00kr 770,00
.NAMEkr 110,00kr 300,00
.NAVYkr 250,00kr 300,00
.NETkr 95,00kr 300,00
.NINJAkr 225,00kr 325,00
.NLkr 162,00kr 300,00
.NOkr 135,00kr 300,00
.NUkr 275,00kr 425,00
.NYCkr 250,00kr 300,00
.NZkr 325,00kr 500,00
.ONLINEkr 450,00kr 600,00
.ORGkr 125,00kr 300,00
.ORG.AGkr 599,00kr 599,00
.ORG.CNkr 374,00kr 374,00
.ORG.UKkr 160,00kr 300,00
.PARTNERSkr 500,00kr 403,00
.PARTSkr 250,00kr 300,00
.PARTYkr 300,00kr 300,00
.PETkr 150,00kr 325,00
.PHOTOkr 250,00kr 300,00
.PHOTOGRAPHYkr 250,00kr 300,00
.PHOTOSkr 250,00kr 300,00
.PHYSIOkr 825,00kr 1 000,00
.PICSkr 500,00kr 500,00
.PICTURESkr 125,00kr 300,00
.PINKkr 250,00kr 300,00
.PKkr 744,00kr 744,00
.PLkr 470,00kr 520,00
.PLACEkr 250,00kr 300,00
.PLUMBINGkr 525,00kr 750,00
.PRESSkr 625,00kr 675,00
.PRIV.NOkr 140,00kr 300,00
.PROkr 188,00kr 300,00
.PRODUCTIONSkr 250,00kr 300,00
.PROMOkr 150,00kr 325,00
.PROPERTIESkr 250,00kr 300,00
.PTkr 550,00kr 550,00
.PUBkr 250,00kr 300,00
.PWkr 369,00kr 369,00
.RECIPESkr 500,00kr 550,00
.REDkr 250,00kr 300,00
.RENTkr 625,00kr 800,00
.RENTALSkr 325,00kr 500,00
.REPAIRkr 325,00kr 500,00
.RESTkr 500,00kr 550,00
.RESTAURANTkr 500,00kr 550,00
.ROkr 499,00kr 499,00
.ROCKSkr 250,00kr 300,00
.RODEOkr 250,00kr 300,00
.RSkr 1 100,00kr 1 100,00
.RUkr 499,00kr 550,00
.SA.COMkr 598,00kr 424,00
.SCkr 820,00kr 1 045,00
.SCIENCEkr 300,00kr 495,00
.SEkr 140,00kr 300,00
.SEXkr 875,00kr 1 050,00
.SEXYkr 525,00kr 525,00
.SGkr 499,00kr 499,00
.SHkr 475,00kr 750,00
.SHOESkr 525,00kr 750,00
.SHOPkr 445,00kr 445,00
.SIkr 250,00kr 375,00
.SINGLESkr 250,00kr 300,00
.SITEkr 175,00kr 350,00
.SKkr 325,00kr 450,00
.SKIkr 425,00kr 625,00
.SOCIALkr 250,00kr 300,00
.SOLARkr 525,00kr 750,00
.SOLUTIONSkr 250,00kr 300,00
.SPACEkr 75,00kr 300,00
.STUDYkr 300,00kr 475,00
.SUPPORTkr 250,00kr 300,00
.SURFkr 250,00kr 300,00
.SURGERYkr 500,00kr 550,00
.SYSTEMSkr 250,00kr 300,00
.TATTOOkr 640,00kr 640,00
.TAXkr 500,00kr 550,00
.TCkr 1 000,00kr 1 000,00
.TECHkr 650,00kr 650,00
.TECHNOLOGYkr 250,00kr 300,00
.TELkr 200,00kr 300,00
.TIPSkr 150,00kr 300,00
.TKkr 9,00kr 300,00
.TLkr 374,00kr 374,00
.TMkr 12 000,00kr 12 000,00
.TODAYkr 250,00kr 300,00
.TOOLSkr 250,00kr 300,00
.TOWNkr 250,00kr 300,00
.TOYSkr 525,00kr 750,00
.TRADEkr 250,00kr 300,00
.TRAININGkr 250,00kr 300,00
.TRAVELkr 1 750,00kr 1 750,00
.TVkr 370,00kr 420,00
.TWkr 562,50kr 562,50
.UKkr 125,00kr 300,00
.UNIVERSITYkr 500,00kr 550,00
.UNOkr 250,00kr 300,00
.USkr 113,00kr 300,00
.VACATIONSkr 325,00kr 500,00
.VCkr 345,00kr 395,00
.VEGASkr 500,00kr 563,00
.VENTURESkr 500,00kr 550,00
.VETkr 250,00kr 300,00
.VGkr 400,00kr 625,00
.VILLASkr 500,00kr 442,00
.VISIONkr 495,00kr 495,00
.VODKAkr 250,00kr 300,00
.VOYAGEkr 500,00kr 550,00
.WEBCAMkr 250,00kr 300,00
.WEBSITEkr 250,00kr 300,00
.WFkr 369,00kr 369,00
.WIKIkr 325,00kr 500,00
.WORKSkr 325,00kr 500,00
.WSkr 150,00kr 300,00
.WTFkr 250,00kr 300,00
.XYZkr 125,00kr 325,00
.YACHTSkr 1 575,00kr 1 995,00
ProduktÅrlig fornyelse
Small Business webhotellkr 1 800
Large Business webhotellkr 3 000
Extra Large Business webhotellkr 5 400
Small Linuxkr 480
Large Linuxkr 720
Extra Large Linuxkr 1 020
Small MySQLkr 240
Large MySQLkr 420
Extra Large MySQLkr 600
Small Mailkr 300
Large Mailkr 420
Extra Large Mailkr 720
Domenevalidert SSL BuyPasskr 675
Organisasjonsvalidert SSL BuyPasskr 2 400
Extended Validation SSL BuyPasskr 5 000
Domenevalidert SSL GlobalSignkr 380
Organisasjonsvalidert SSL GlobalSignkr 1 500
Extended Validation SSL GlobalSignkr 5 000