Skal du lykkes på nett MÅ du kunne dette!

Vi snakker ofte om konverteringsrate når vi snakker om websider, men hva er konverteringsrate egentlig?

Konverteringsrate er prosentandel besøkende som utfører en ønsket handling.

Enkelt forklart er det prosentsatsen av besøkende som utfører en eller annen form for mål du har definert som viktig på hjemmesiden din. Å kjøpe et produkt, sende inn kontaktskjema, melde seg på nyhetsbrev eller logge inn på et kundeområde er alle eksempler på mål som vi kan måle konverteringsrate på.

Hvorfor konverteringsrate er viktig

Hvis du skal lykkes på nett, bør du ha en klar formening om hva målet med nettsatsingen din er. Hvordan vet du om det er vellykket eller ikke? La oss si at du har bestemt deg for å bygge opp en nyhetsbrevliste, og gjør alt du kan for å få besøkende til å melde seg på nyhetsbrevet. Trekker du 1000 besøkende til siden og får 50 påmeldinger, vil det si at du har en konverteringsrate på 5%.

Målet med kampanjen er å skaffe 100 nye påmeldte til nyhetsbrevet. For å nå målet på 100 nye, har du to alternativer:

  1. Trekk 1000 nye besøk
  2. Øke konverteringsraten så du trenger færre besøk

Går du for alternativ to og klarer å oppnå 7% konverteringsrate, vil du slippe unna med ca. 720 besøk. Hvis du benytter betalt trafikk for å skaffe besøk, utgjør dette en vesentlig forskjell i prisen du må betale.

I et mer permanent eksempel, hvor du har en webside som prøver å skaffe leads til en tjeneste eller salg i en nettbutikk, er dette tallet enda viktigere. Akkumulert kan dette utgjøre forskjellen på om driften er lønnsom eller ei.

Segmentering

Dette høres kanskje skumlere ut enn det er. Poenget her er at konverteringsraten alltid vil variere basert på forskjellige segmenter av besøkende. Det å måle konverteringsrate (og en del andre ting) basert på alle besøkende, er en av de vanligste syndene som blir gjort når det gjelder webanalyse.

analytics-segment-stats

Som du ser i eksempelet over, ville de fleste slått seg til ro med at 2% av besøkende fullførte et kjøp og fortsette i det samme, gamle sporet. I eksempelet over leverer organisk trafikk (søk) riktignok nesten dobbelt så mange besøk som betalt, men betalt trafikk leverer allikevel over dobbelt så mange salg. Det er nesten fire ganger mer effektivt!

Når du har segmentert ned på hvilke kilder som gir deg mest igjen for pengene, kan du faktisk gjøre noe med tallene i analysen. Du kan velge å legge mer energi i å gjøre de beste bedre, fremfor å bruke masse tid på kanaler som ikke virker for deg.

Det finnes mange andre spennende segmenter; man kan blant annet segmentere på hvilke enheter folk bruker (mobil/tablet/PC), kjønn og hvilken landsdel kjøperne kommer fra. Mulighetene er mange; det handler om å være kreativ og finne hva som fungerer best for deg og din bedrift.

I de aller fleste vinduer inne i Google Analytics vil du finne muligheten til å legge til segmenter i rapportene du ser på. Klikk på ”Legg til segment” for å finne en liste over standard segmenter du kan velge blant.

 

analytics-segment-1024x263

Del gjerne interessante funn eller idéer i kommentarfeltet nedenfor. Lykke til!