“0x80042109” ved sending og mottak av e-post i Outlook

Årsak
Din internettleverandør sperrer for bruk av andre SMTP-servere enn internettleverandøren sine egne SMTP-servere. Dette er vanligvis gjort for å prøve å redusere spam-utsendinger.

Løsning
Ikke bruk port 25 på utgående server. Bruk heller port 587 med STARTTLS-kryptering eller 465 med SSL-kryptering.