“0x800CCC0E” – tilkoblingsfeil

Årsak
Feilen oppstår grunnet manglende tilkobling til internett. Forsøk å besøke en nettside i din nettleser. Dersom du får kontakt med andre nettjenester må innstillingene i ditt e-postprogram kontrolleres.

Løsning
Kontroller e-postprogrammets valgte nettverkstilkobling og sørg for at den er korrekt. Sjekk også at du har satt opp korrekte innstillinger for e-postkontoen din.