“553 sorry, that domain isn’t in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)”

Årsak
Denne feilen oppstår i Outlook ved sending av e-post når det ikke er valgt at “Utgående server krever godkjenning”. (Engelsk: “Outgoing server requires authentication”).

Løsning
Pass på at brukernavn (e-postadressen i sin helhet), passord, innkommende/utgående e-postserver og port for sending er korrekt. Se detaljene her!