«553 sorry, that domain isn’t in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)»

Årsak
Denne feilen oppstår i Outlook ved sending av e-post når det ikke er valgt at «Utgående server krever godkjenning». (Engelsk: «Outgoing server requires authentication»).

Løsning
Pass på at brukernavn (e-postadressen i sin helhet), passord, innkommende/utgående e-postserver og port for sending er korrekt. Se detaljene her!