“Det oppstod en feil under pålogging til e-postserveren (0x800CCC92)”

Årsak
E-postserveren har ikke oppfattet at din forrige e-postnedlastning er fullført, eller flere e-postklienter kobler seg til samtidig via POP3.

Løsning
Steng alle e-postklienter – inkludert webmail – og vent ca. 15 minutter før du forsøker å motta e-post igjen. Dersom problemet vedvarer; vent én time og forsøk igjen. Dersom problemet fortsatt vedvarer; vennligst kontakt oss.