Endring fra kontotype POP til IMAP

Dersom du har en POP-konto i ditt e-postprogram kan det være hensiktsmessig å endre dette til en IMAP-konto. Hos oss anbefaler vi bruk av IMAP, fordi du da kan både lese og sende e-post på flere enheter samtidig.

Les om forskjellen på POP og IMAP her.

VIKTIG INFORMASJON:

Ved bytting fra POP-konto til IMAP-konto er det veldig viktig at du ikke sletter POP-kontoen i e-postprogrammet ditt før du setter opp den nye IMAP-kontoen. Dersom du sletter POP-kontoen kan du risikere at du sletter absolutt alle e-poster. Dette fordi POP-konto som standard laster ned all e-post lokalt til din maskin og samtidig sletter e-postene på serveren. Da ligger e-postene kun på din lokale maskin.

Du må dermed sette opp IMAP-kontoen i e-postprogrammet ditt først – og flytte e-post fra POP-konto til IMAP-konto – før du sletter den gamle POP-kontoen.

Følg disse stegene:

1. Sett opp ny IMAP-konto for din e-postadresse i e-postprogrammet ditt.

2. Dersom innboksen for den nye e-postkontoen din er tom, så må du flytte over e-post fra POP-kontoens innboksmappe til IMAP-kontoens innboksmappe. Dette kan være en tidkrevende prosess dersom du har mye e-post i innboksen, ettersom all e-post blir lastet opp til innboksen på vår server igjen.

3. Dersom andre mapper i IMAP-kontoen din også er tom for e-post (papirkurv, sendte elementer, osv.) må du flytte e-post fra respektive mapper under POP-kontoen til tilsvarende IMAP-mapper. Da blir også disse e-postene lastet opp til server igjen og lagret på din e-postkonto.

4. Når du mener du har fått flyttet alle e-poster og mapper fra POP-kontoen din til den nye IMAP-kontoen bør du logge inn på webmail for å sjekke at alle e-postene ligger i innboks og andre mapper på serveren.

5. Når du har gjort disse grepene for å ta vare på e-post kan du slette POP-kontoen i e-postprogrammet ditt, slik at du står igjen med din nye IMAP-konto.