Får ikke listet mapper/filer i FTP-programmet

Kobler du til webhotellet via FTP med korrekt brukernavn og passord, men får ikke opp mappeliste eller filer? Da kan det være at FTP-programmet ditt er satt til å bruke “Active mode” i stedet for “Passive mode”.

Vi anbefaler FileZilla som FTP-program. Hvis “Active mode” er aktivert vil innloggingen sannsynligvis stoppe opp ved mappelistingen:

Slik endrer du fra “Active mode” til “Passive mode” for å få koblet til webhotellet:

1. Klikk på “Rediger” på menyen og velg “Innstillinger”.

2. Velg “FTP” i innstillingene og aktivér “Passiv” modus (rød pil). Klikk “OK” for å lagre.

Nå kan du forsøke å koble til webhotellet igjen, og mappeliste/filer vil vises.