Får ikke listet mapper/filer i FTP-programmet

Kobler du til webhotellet via FTP med korrekt brukernavn og passord, men får ikke opp mappeliste eller filer? Da kan det være at FTP-programmet ditt er satt til å bruke «Active mode» i stedet for «Passive mode».

Vi anbefaler FileZilla som FTP-program. Hvis «Active mode» er aktivert vil innloggingen sannsynligvis stoppe opp ved mappelistingen:

Slik endrer du fra «Active mode» til «Passive mode» for å få koblet til webhotellet:

1. Klikk på «Rediger» på menyen og velg «Innstillinger».

2. Velg «FTP» i innstillingene og aktivér «Passiv» modus (rød pil). Klikk «OK» for å lagre.

Nå kan du forsøke å koble til webhotellet igjen, og mappeliste/filer vil vises.