Grunnleggende prinsipper

Seksjoner

Innhold er delt opp i flere seksjoner, og hver av disse har hver sin meny.

Om du holder musepekeren over seksjonen, og det kommer en lillaprikket ramme rundt innholdet, kan du klikke inne i dette området for å få opp menyen for denne spesifikke seksjonen. Disse valgene er kun tilknyttet dette området. Se eksempler under.

Menyer

De tre valgene i bildet under som er markert med rødt, er alltid like.

Ball = Animasjon

Firkant med piler = Flytt innhold

Tannhjul = Avanserte innstillinger

Andre valg som dukker opp kan være forskjellig fra seksjon til seksjon alt etter hvilken type modul det er (bildemodul, galleri, tekst, sosiale medier osv.).

Det første valget har alltid med innhold å gjøre. I eksemplet under: “Options”, som lar deg velge hvor mange kolonner du ønsker og så videre.

I nedenforstående eksempel kan man endre bilde ved å trykke på “Change Image”.

Innhold

Nytt innhold kan legges til via menyen som ligger til høyre.

Trykk på menyene for å få opp flere valg. Dra innholdet fra høyre og slipp det på siden der du ønsker at innholdet skal ligge.

Publisering av nettside

For at innholdet og endringer skal være synlig for andre, må du trykke på “Publish” oppe i høyre hjørne.