Hvilken SMTP-server bruker jeg i scripts?

Her er innstillinger du kan bruke for å sende e-post fra scriptene på ditt webhotell. Vi krever kryptering for all utgående e-post.

SMTP-informasjon:

SMTP-server: mail.uniweb.no
Portnummer: 587 (STARTTLS-kryptering) eller 465 (SSL/TLS-kryptering)
Autentisering: din e-postadresse som brukernavn + passord

Se vår tjenesteavtale for gjeldende begrensninger for utgående e-post.