Jeg har mistet/slettet alt innhold på mitt webhotell uten å ønske det

Vi kan gjenopprette dette for deg fra vår sikkerhetskopi/backup.

I så henseende er det viktig å legge merke til noen detaljer:
Vi har ikke sikkerhetskopier eldre enn 7 dager. Vi kan fremskaffe sikkerhetskopier av webhotell og MySQL-databaser.

En restore av backup koster kr 1063,- per påbegynte time.

Ta kontakt med oss dersom du trenger en restore av backup.