Jeg ønsker å si opp en eller flere tjenester

Av sikkerhetsmessige årsaker skal oppsigelser gjøres via vårt kontrollpanel.

  1. Gå til “Mine tjenester” (1) i venstremenyen
  2. Velg “Si opp tjeneste” (2)
  3. Markér tjenestene du ønsker å si opp (3)
  4. Trykk “Si opp valgte abonnement” (4)
  5. Bekreft oppsigelsen i vinduet som åpner seg
  6. Kvittering på oppsigelsen sendes umiddelbart til kontaktperson på kundeforholdet

 

siopp

Dersom du ikke har kundenummer eller passord tilgjengelig kan du bestille dette her.

Vær oppmerksom på at det er 3 dagers oppsigelsesfrist på alle våre tjenester.

Dersom du har overskredet fristen, eller du ønsker å si opp tjenester du nylig har bestilt, må fakturaen betales i sin helhet.