Legge til et alias for e-postkonto

Man kan av praktiske og strategiske årsaker ønske å bruke et såkalt alias for en e-postkonto. Slik oppretter du dette.

1. Finn frem til aktuell e-postadresse i kontrollpanelet. Gå på “Funksjoner” for denne og velg “Legg til alias på konto”.

2. Skriv inn ønsket alias, og trykk på “Legg til alias”. (I eksempelet vi bruker her betyr dette at e-post som sendes til nettbutikk@domenestatus.no i realiteten blir levert til demo@domenestatus.no).