Liste over HTTP-statuskoder

Noen ganger får man HTTP-meldinger når man surfer på internett. Enkelte kan være vanskelige å forstå, så her presenterer vi en liste over alle de vanligste og hva de betyr. Vi har stort sett tatt med meldinger som er synlige for brukeren, ikke de som gir skjulte meldinger til nettleser.

2##-bekreftelser

200 – OK (anmodning fullført)

3##-meldinger

301 – flyttet permanent (ressursen er flyttet til en ny plassering. Lenker til ressursen bør oppdateres).
307 – midlertidig videresending (ressursen er midlertidig flyttet til annen plassering. Lenker trenger ikke oppdateres).

4##-feilmeldinger

400 – feil ved anmodning
401 – uautorisert
402 – betaling påkrevd
403 – forbudt (brukeren har ikke tilstrekkelige tillatelser til å se ressursen).
404 – ikke funnet (den mest vanlige feilmeldingen, som betyr at ressursen ikke finnes. Kan være feillenking).
410 – forsvunnet (ressursen er fjernet. Lenker til ressursen bør fjernes).

5##-feilmeldinger

500 – intern tjenerfeil (ofte konfigurasjonsfeil på tjeneren eller annen feil).
501 – ikke implementert (nettjeneren har ikke støtte for funksjonen som kreves for å fullføre anmodningen).
502 – feil på mellomledd (et mellomledd, for eksempel en proxy, fikk et svar fra tjener som den ikke kunne forstå).
503 – utilgjengelig tjeneste (tjeneren er midlertidig overbelastet eller under vedlikehold).
504 – tidsavbrudd på mellomledd (et mellomledd, for eksempel en proxy, ga ikke svar innen fastsatte tidsrammer).
505 – ukjent HTTP-versjon (tjeneren støtter ikke eller kjenner ikke til versjonen av HTTP brukt under anmodningen).