Lokal konfigurasjon med php.ini og user.ini

Med webhotell på Linux-plattform kan konfigurasjonen av PHP endres lokalt for det aktuelle webhotellet ved å opprette en egen php.ini-fil eller user.ini-fil. En php.ini-fil vil erstatte den globale php.ini på serveren, og vil gjelde for hele webområdet ditt, inkludert alle mapper. En user.ini-fil kan brukes pr. mappe og må replikeres inn i alle mapper den skal gjelde for.

Bruk av php.ini for hele webområdet:

1. Last ned php.ini-filen for din PHP-versjon nedenfor og plasser denne i roten av ditt webhotell, utenfor www-mappen (eksempelvis i mappen /home/10/w12345/). Filen inneholder innstillinger for PHP og erstatter den globale PHP-konfigurasjonen for ditt webhotell.

PHP 5.x: php-5.6.ini.txt
PHP 7.x: php-7.0.ini.txt

Høyreklikk på ønsket fil over og velg “Lagre som…”. Deretter laster du den opp til webhotellet ditt.

Etter at du har lastet opp filen til webhotellet må du endre filnavnet til php.ini

OBS! Visse innstillinger er ikke tillatt og er sperret i den sentrale serverkonfigurasjonen.

Eksempel på variabler du kan endre i php.ini-filen:

memory_limit = 256M;
display_errors = Off;
post_max_size = 20M;

2. For at php.ini-filen skal fungere for hele webhotellet ditt (inkludert undermapper) må det også opprettes en fil ved navn .htaccess som plasseres i www-mappen eller mappen du ønsker at innstillingene gjelde for.

Filen skal inneholde følgende:

suPHP_ConfigPath [banen til webhotellet]

Eksempel: 

suPHP_ConfigPath /home/10/w12345

For å finne banen til ditt webhotell kan du gjøre som følger:

– Opprett en fil ved navn pwd.php som du plasserer www-mappen på ditt webhotell. Filen skal inneholde følgende:

<?php 
echo getcwd() . "\n";
?>

Gå til http://dittdomene.no/pwd.php. Du vil da få printet ut fullstendig bane til ditt webhotell.

Bruk av user.ini pr. mappe:

1. Opprett en user.ini i mappen den skal gjelde for, eksempelvis i en upload-mappe der du trenger å endre post_max_size.

2. Legg inn variabelen i filen med antall MB du ønsker:

post_max_size = 20M;

Legg eventuelt inn andre variabler du vil endre på.