Plutselig tom innboks

Hvis du opplever at innboksen din har blitt tom i webmail eller i andre e-postprogrammer; da har du sannsynligvis lastet ned all e-post lokalt til et spesifikt e-postprogram.

Hvis du laster ned all e-post lokalt til din maskin vil innboksen på webmailen og i andre e-postprogrammer bli tom. Innholdet i innboksen vil da kun ligge i e-postprogrammet du benyttet til lokal nedlastning.

Det er to måter å sette opp e-post på:
1. POP3-konto. Denne kontotypen laster ned all e-post lokalt til maskinen din. Det blir ikke liggende noe igjen på webmailen/e-postserveren.
2. IMAP-konto. Denne kontotypen gjør at du til enhver tid jobber direkte opp mot e-postserveren. Du får en kopi av det som ligger på serveren i e-postprogrammet på maskinen din, og du kan i tillegg lese all e-post via vår webmail.

Hvis du åpner e-postprogrammet du satte opp med POP3-konto, vil du finne alle e-postene du har lastet ned fra e-postserveren der.

» Les mer: Hva er forskjellen på POP og IMAP?