Tilgang til phpMyAdmin

phpMyAdmin er et web-basert administrasjonsverktøy for MySQL-databaser. Dersom du vil ha full kontroll på MySQL-databasen din og eventuelt vil opprette nye tabeller på egen hånd, kan du bruke phpMyAdmin.

1. Klikk her for å åpne phpMyAdmin. Her logger du inn med ditt brukernavn og passord for databasen. Dette har du fått tilsendt på e-post fra oss. (Merk at du også kan endre passord og/eller finne brukernavnet i ditt kontrollpanel). Velg korrekt server under “Server Choice”. Klikk på “Go”.

2. Nå er du logget inn, og du kan klikke på databasenavnet eller tabellnavn til venstre på siden for å se på innholdet i databasen.

3. I dette bildet ser du hvilke felter tabellen har, du kan klikke på “SQL” for å kjøre spørringer direkte mot databasen, du kan importere og eksportere databaser og/eller tabeller, samt mye mer.

For ytterligere dokumentasjon om hvordan du benytter phpMyAdmin henviser vi til den offisielle dokumentasjonen.