Konvertering av e-postpakker som ble opprettet før september 2018


Fra og med desember 2019 jobbes det med å konvertere alle "gamle" e-postpakker som ble opprettet før september 2018, til dagens e-postprodukter. Hva er bakgrunnen for dette?

 

På de «gamle» e-postpakkene kunne kundene kjøpe en viss mengde lagringsplass og fordele dette utover et ubegrenset antall kontoer, og samtidig opprette e-post på opptil fem forskjellige domenenavn.

De gamle pakkene tilbød følgende:
Small Mail (1 GB lagring, ett e-postdomene)
Large Mail (4 GB lagring, inntil tre e-postdomener)
Extra Large Mail (10 GB lagring, inntil fem e-postdomener)


Utfordringer med spam

Ubegrensede antall e-postkontoer kunne medføre uheldige konsekvenser – blant annet fikk vi jevnlig «uønsket besøk» av spammere forkledd som «vanlige» kunder. De misbrukte mailtjenestene til å sende spam, som igjen førte til at våre mailservere kunne bli, og ble i enkelte tilfeller, svartelistet hos eksterne leverandører.

Som et tiltak mot dette innførte vi en maksbegrensning på inntil 500 utsendelser per dag per konto. Men noen spammere kunne like fullt fortsatt misbruke e-posttjenesten. Man kunne eksempelvis opprette en e-postadresse, sende 500 mail, og deretter slette e-postadressen igjen fra kontrollpanelet.

Deretter ville spammerne opprette nye e-postadresser, og gjenta spamutsendelsene fra de nye adressene. Dette ble deretter satt sammen i et script som systematisk og automatisk utnyttet våre tjenester, særlig med store utsendelser på natten via hundrevis av e-postkontoer.

 

Utfordringer med tildeling av e-postkvote per bruker
En annen uheldig konsekvens med de gamle e-postpakkene, var at man kunne koble til flere domener på tjenesten, og deretter distribuere lagringsplassen mellom alle e-postkontoene som var koblet til e-postpakken.

Mange forhandlere kjøpte pakker med 1, 4 og 10 GB lagringsplass, og fordelte disse mellom kundene sine.

Dermed risikerte kunder av forhandlerne at innkommende e-post ble returnert til avsender, fordi all lagringsplass på e-postpakken var brukt opp av en annen kunde. Et liknende problem vi erfarte ofte, var at ansatte i en bedrift i fellesskap kunne få avvist e-post fordi kvoten var brukt opp. Én gigabyte kunne ofte være for lite lagringsplass for en bedrift, og man glemte ofte å oppgradere lagringsplassen i tide.

 

Økte spamfilter-lisenskostnader
Vår spamfilterleverandør har endret sin prismodell, og vi belastes nå for lisenskostnader basert på antall e-postkontoer vi drifter i våre systemer - ikke antall domener. Dette medfører ekstrakostnader, særlig ovenfor kunder som har et høyt antall e-postkontoer.

 

Disse tre faktorene er hovedårsakene til at vi innførte nye e-postpakker fra og med september 2018. Ettersom over 90% av kundene benytter færre enn 10 e-postkontoer på sitt domenenavn, opprettet vi derfor e-postpakker som var knyttet mot antall faktiske brukere - ikke en mengde lagringsplass og antall domenenavn.

Tiltaket med nye e-postpakker har markant redusert antall spamutsendelser fra våre mailservere. Kundene som benyttet tjenestene til spam er kastet ut for lengst, og kommer ikke tilbake ettersom de ikke kan kjøpe de «gamle» produktene.

 

Hvordan konverterer vi de "gamle" e-postpakkene til nye pakker?

De nye e-postpakkene ser slik ut: (priser er inkl. 25% mva)

1 konto (Kr. 90.- per år)
Inntil 3 kontoer (Kr. 240.- per år)
Inntil 5 kontoer (Kr. 360.- per år)
Inntil 10 kontoer (Kr. 600.- per år)
Inntil 15 kontoer (Kr. 840.- per år)
Inntil 20 kontoer (Kr. 1055.- per år)
Inntil 30 kontoer (Kr. 1440.- per år)
Inntil 50 kontoer (Kr. 1800.- per år)
Inntil 75 kontoer (Kr. 2475.- per år)
Inntil 100 kontoer (Kr. 3000.- per år)

Ved konvertering av eksisterende «gamle» pakker, vil vi regne oss frem til hvilken abonnementsløsning som prismessig passer best for deg som kunde.

Alle e-postkontoer får nå 1 GB lagringsplass som standard. De kundene som allerede har oppgradert lagringsplassen på sine e-postkontoer, vil beholde den oppgraderte størrelsen. Kunder som eventuelt benytter mer enn 1GB plass, vil bli fakturert i henhold til faktisk bruk. Se prisliste.

 

Eksempler:
Ved konvertering fra de gamle e-postpakkene får du den pakkestørrelsen som dekker ditt behov. Prisen pr. konto reduseres dess større pakke du har.

Nedenfor vises den månedlige kostnaden per konto:

E-postpakke Pris konto/mnd
1 konto kr 7,50
Inntil 3 kontoer kr 6,66
Inntil 5 kontoer kr 6,00
Inntil 10 kontoer kr 5,00
Inntil 15 kontoer kr 4,67
Inntil 20 kontoer kr 4,40
Inntil 30 kontoer kr 4,00
Inntil 75 kontoer kr 2,75
Inntil 50 kontoer kr 3,00
Inntil 100 kontoer kr 2,50

Pris per bruker per måned går altså ned, basert på volum.

 

Når vil mitt gamle abonnement bli konvertert?

I disse dager (desember 2019) jobbes det med å konvertere de gamle abonnementene over til nye produktene. Vi har mål om å være ferdig med denne jobben i løpet av første kvartal 2020.Vi kan dessverre ikke beregne noen eksakt dato for når pakken konverteres. Du trenger ikke å foreta deg noen ting i forbindelse med denne konverteringen.